Vieraskynä: Ulkoisten linkkien hankinta osana hakukonenäkyvyyden kasvua

Hakukoneoptimoinnista puhuttaessa on edelleen perusteltua sanoa, että huomio kiinnittyy liikaa niin sanottuun on-site optimointiin, joka on ainoastaan yksi osa-alue sivuston hakukonenäkyvyyden kannalta. Yksi vähemmälle huomiolle jäävistä tekijöistä löytyykin täysin omien nettisivujen ulkopuolelta ja tämä osa-alue on nimeltään ulkoinen linkitys. Tässä artikkelissa käyn läpi sitä, mitä ulkoinen linkitys tarkoittaa, mitä hyötyä ulkoisesta linkityksestä on hakukoneoptimoinnin kannalta ja miten ulkoisia linkkejä on mahdollista hankkia.

Mitä ulkoinen linkitys tarkoittaa?

Ulkoinen linkitys tarkoittaa kaikessa yksinkertaisuudessaan sellaisia linkkejä, jotka tulevat toisilta domaineilta omalle sivustollesi. Ulkoinen linkki muuttuu ulkoiseksi linkiksi automaattisesti silloin, kun se ohjaa käyttäjän alkuperäiseltä sivustolta toisen tahon ylläpitämälle sivustolle.

Sivuston ylläpitäjien kannalta ulkoiset linkit voivat ohjata esimerkiksi yhteistyökumppanin sivustolle, jonne sivustolla vierailevat käyttäjät halutaan ihan tietoisesti ohjata tai  linkki sellaiseen aineistoon, jota on käytetty lähteenä vaikkapa blogikirjoituksessa

Hakukoneiden kannalta ulkoisten linkkien päätehtävänä on auttaa hakukoneita navigoinnissa, eli siirtymisessä sivulta tai sivustolta toiselle. Tämän lisäksi hakukoneet pitävät ulkoisia linkkejä eräänlaisina kannatuksena kohdesivua kohtaan. Esimerkiksi Google käyttää PageRank-algoritmia, jonka avulla se laskee sivustosi kaikkien linkkien määrän sekä niiden laadun. Tämä kyseinen algoritmi on yhä tänäkin päivänä yksi tärkeimmistä tekijöistä sen suhteen, kuinka korkealle sivustosi nousee orgaanisissa hakutuloksissa. Ulkoisiin linkkeihin ja niiden laatuun kannattaa siis ehdottomasti panostaa.

Linkkien määrän seuraaminen

Linkkien määrästä puhuttaessa voitaisiin suomeksi käyttää ehkäpä termiä ”linkkisuosio”. Linkkisuosiolla voidaan mitata sekä ulkoisten linkkien määrää että niiden laatua. Laatu onkin ulkoisten linkkien kanssa pelatessa ensimmäinen asia, mihin kannattaa panostaa. Omalle sivulle kannattaa yrittää hankkia linkkejä hyvän maineen ja korkean domain-auktoriteetin omaavilta sivustoilta. Mitä luotettavampi linkittävä sivusto on, sen suurempi positiivinen vaikutus sivustolta saadusta linkistä on myös omalle sivustollesi.

Domainin auktoriteettia on mahdollista mitata esimerkiksi ahrefsin ilmaisella Website Authority Checkerillä, joka kertoo oman näkemyksensä domainin yleisarvosanasta (domain rating), sekä domainille linkittävien sivustojen (linking websites) yhteismäärän ja ulkoisten linkkien (backlinks) yhteismäärän. Nämä luvut eivät ole aina täysin linjassa esimerkiksi Googlen Search Consolen kanssa, mutta työkalu antaa kuitenkin aika hyvin osviittaa siitä, miten vahvasta domainista on kyse.

Ahfrefsin ilmaisversiota voisin suositella hakukoneoptimoinnista kiinnostuneille muutenkin, sillä työkalulla on varsin helppo käydä läpi mm. oman domainin linkkiprofiilia, sijoituksia hakukonetuloksissa sekä esimerkiksi sitä, mitkä sivustot linkittävät kilpailijoidesi sivustolle.

Minkä tyyppisiltä sivuilta linkkejä kannattaa yrittää hankkia?

Kuten jo aiemmin mainitsin, niin ulkoisten linkkien osalta kannattaa panostaa laatuun. Korkean domain rating -arvon omaavilta sivustoilta saadut linkit ovat todella hyviä sekä oman sivuston auktoriteetin kasvattamisen että jopa suorien asiakkuuksien kannalta. Näistä jälkimmäiseen liittyen on hyvä huomioida, että omille sivuille linkittävien sivustojen on hyvä olla myös lähellä omaa toimialaa.

Domainin laadun lisäksi huomioon kannattaa ottaa ehdottomasti myös se, että linkkien hankinnassa ei sorru minkäänlaiseen vilppiin ja käytä esimerkiksi maksullisia ulkoisten linkkien palveluita tai ns. linkkifarmeja, jotka saattavat luvata täysin maksutta jopa tuhansia linkkejä. Iso osa tällaisista sivustoista löytyy Googlen ns. mustalta listalta ja oman sivuston osalta ei kannata missään nimessä antaa signaalia siitä, että sivusto on jotenkin liitoksissa näiden huonossa maineessa tai jopa bannissa olevien sivustojen kanssa.

Myös ns. laadukkaiden domainien kanssa kannattaa olla tarkkana ja tarkastaa sivuston domainin vahvuuden lisäksi myös sivuston luotettavuus esimerkiksi ahrefsin työkalun avulla. Myös monet suhteellisen vahvat domainit saatetaan nimittäin nähdä Googlen silmissä sellaisina sivustoina, joilta monet hakevat ainoastaan helppoja ulkoisia linkkejä. Myös tällaisten sivustojen hyödyntämisestä saattaa olla omille nettisivuillesi enemmän haittaa kuin hyötyä.

Muuta huomioitavaa ulkoisessa linkityksessä

Ulkoisessa linkityksessä huomioimisen arvoista ovat aiemmin mainittujen juttujen lisäksi mm. se, että linkityksissä on olemassa sekä follow– että no-follow tyyppisiä linkityksiä. Näistä follow-tyyppiset linkitykset antavat hakukoneroboteille selkeän signaalin siitä, että sisällön seassa olevaa linkkiä tulee seurata, kun taas no-follow linkeissä roboteille annetaan signaali siitä, että kyseistä linkkiä ei tule seurata. Näistä ensiksi mainitulla on huomattavasti enemmän arvoa hakukoneoptimoinnin kannalta kuin jälkimmäisellä. Googlella töissä oleva henkilökunta ei ole kuitenkaan missään vaiheessa todennut asian olevan täysin niinkään, että no-follow -tyypin linkeillä ei olisi hakukoneoptimoinnin kannalta minkäänlaista merkitystä.

Miten sitten tunnistat sen, minkä tyyppinen linkki missäkin on kyseessä. Yksi keino on tutustua sivuston rakenteeseen selaimen ”page source”-ominaisuuden kautta, mutta tähän on olemassa myös yksinkertaisempia keinoja. Yksi näistä on mm. Chrome-selaimeen helposti lisättävissä oleva lisäosa nimeltään Strike Out Nofollow Links, joka näyttää automaattisesti, onko kyseessä follow- vai no-follow -linkki. No follow-tyyppisiin linkkeihin lisäosa vetää nimittäin automaattisesti päälle yliviivauksen.

Linkin tyypin lisäksi on hyvä huomioida se, että kaikki ulkoiset linkit eivät välttämättä anna hakukoneille tasavertaista painoarvoa. Tässä huomioitavaa on ainakin se, että sivustojen ylälaidasta löytyvät linkit saavat yleensä enemmän painoarvoa ja toisaalta sisällön sisältä löytyvät ovat yleensä laadukkaampia linkkejä kuin esimerkiksi sivuston headerissa tai footerissa sijaitsevat. Huomiota kannattaa kiinnittää myös ns. ankkuritekstiin, eli siihen tekstinpätkään, jonka sisään linkki on sijoitettu. Tämä ankkuriteksti kertoo nimittäin hakukoneille sen, mistä kyseisessä linkissä on kyse ja minkälaiselle sivustolle kyseinen linkki ohjaa.

Ankkuritekstin kanssa kannattaa olla tarkkana, sillä on herkkä tulkitsemaan myös ankkuritekstin hakukonetulosten manipulointina. Tällaisena manipulointina Google voi nähdä esimerkiksi sen, että linkkejä hankitaan paljon ns. helpoista lähteistä, kuten erilaisille keskustelupalstoille kommentoimalla ja samoja avainsanoja käyttäen. Tämä voi puolestaan johtaa jopa sijoitusten putoamiseen hakukoneiden osalta.

Miten ulkoisia linkkejä sitten kannattaa alkaa hankkimaan?

Ulkoisten linkkien hankinta on erittäin pitkäjänteistä puuhaa, jonka osalta asiat eivät varmasti tule koskaan valmiiksi. Kyseessä on lisäksi hakukoneoptimoinnin yksi vaativimmista osa-alueista monestakin eri syystä. Tässä kuitenkin muutamia vinkkejä näin omasta takaa.

Erilaiset yrityshakemistot

Sekä maailmalta että myös Suomesta löytyy paljon erilaisia hakemistoja, joihin oman sivustojen tietojen lisääminen on sekä helppoa että ilmaista. Hakemistojen osalta kannattaa käydä läpi ainakin sitä, onko kyseessä maksullinen palvelu ja haluaako kyseiseen palveluun sijoittaa rahaa. Lisäksi on hyvä tarkastaa, antaako kyseinen sivusto ulkoisen linkin follow- vai no follow-attribuutiolla olevan linkin. Kolmas tärkeä seikka on domainin vahvuus, eli se, onko kyseinen listaus luotettava hakukoneiden silmissä vai ei.

Tuota laadukasta sisältöä omalle sivustollesi

Laadukkaan sisällön tuottaminen esimerkiksi sivustosi blogiosioon on hyödyllistä monessakin eri mielessä. Mikäli sinulta löytyy kykyä tuottaa esimerkiksi sellaista tekstiä, joka on paitsi mielenkiintoista että ongelmia ratkovaa, on luonnollista että esimerkiksi samoista aihealueista kirjoittavat sivustot käyttävät sivustoasi tiedon lähteenä ja linkittävät mieluusti myös sinun kirjoittamiisi laadukkaisiin teksteihin.

Harrasta vierasbloggaamista

Laadukas sisällöntuotanto saattaa hyvin tuottaa mahdollisuuksia tuottaa sisältöä myös muille nettisivuille tai esimerkiksi podcastiin. Mikäli tällainen mahdollisuus kiinnostaa, kannattaa blogitekstin tai podcast-linkin yhteyteen pyytää (muiden mahdollisten korvausten lisäksi) vähintäänkin suora linkitys omalle nettisivulle.

Kysy linkkejä suoraan

Linkkejä voi myös kysellä suoraan esimerkiksi omilta yhteistyökumppaneilta tai vaikkapa sellaisissa tapauksissa, joissa yrityksesi nimi on mainittu joltain toiselta sivustolta löytyvän sisällön yhteydessä. Suoraan linkkejä kysyttäessä on mahdollista harrastaa myös ns. ristiinlinkitystä, jossa molemmat osapuolet lisäävät sivustoilleen ulkoisen linkin. Näissäkin tapauksissa kannattaa ottaa mahdollisimman iso hyöty ulos siten, että linkityksestä tehdään mahdollisimman luonnollista sen sijaan, että ulkoisille linkeille aletaan kokoamaan esimerkiksi jotain omaa alasivua.

Ole luova

Pelkästään Googlettamalla löytyy paljon vinkkejä erilaisista ulkoisten linkkien hankintastrategioista, joita on mahdollista tehdä myös täysin ilman pääomaa. Esimerkiksi erilaisia sosiaalisen median kanavia on olemassa kymmeniä, joista omille sivuille on verrattaen helppo saada ulkoisia linkkejä tai jopa suoria asiakaskontakteja. Tällaisia palveluita ovat esimerkiksi Pinterestin, We Heart It, Bloglovin ja Product Hunt.   

Yhteenveto

Hakukoneoptimoinnista voisin yleisellä tasolla sanoa sen, että osa-alueita on olemassa todella paljon ja näitä oppii parhaiten opiskelun ja tekemisen yhdistelemällä. Hyvä keino tälle on esimerkiksi oman blogin perustaminen ja opittujen asioiden soveltaminen blogin puolelle käytännössä.

Mikäli aihe kiinnostaa enemmän, niin myös minulle saa laittaa asiaan liittyvää viestiä tulemaan ajatustenvaihtoa varten. Ja mikäli aiheen opiskeleminen itsessään kiinnostaa, niin voin antaa vahvan suosituksen esimerkiksi Neil Patelin tuottamille sisällöille, joista olen itsekin hyötynyt viimeisen vuoden aikana valtavasti.

Teksti: Tuomas Haapala
Markkinoinnin asiantuntija

Valo Hotel & Work Helsinki
https://www.linkedin.com/in/tuomas-haapala/
Lähteet: digimarkkinointi.fi ja neilpatel.com

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Viritetään firmasi markkinointi kuntoon.

Paras aika aloittaa kanssamme oli eilen. Toiseksi paras aika on tänään.

TILAA UUTISKIRJE​

Rekisteröidy uutiskirjeeseemme saadaksesi viimeisimmät päivitykset.
Älä huoli, emme koskaan lähetä sinulle roskapostia